Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Programdaki dosyaları DXF ve DWG formatlarında kaydetmek mümkündür. DXF ve DWG formatında dosya export ederken fontların Mimari ve statik proje tasarımları export edilerek, DWG/DXF formatlarında kaydedilir. Fontların hangi tipte export edileceği kullanıcı tarafından DWG/DXF Export Seçenekleri diyaloğundan seçilir. Fontlar DXF ve DWG dosyalarına edileceğini kullanıcı seçer. Yazılar dış çizgi, AutoCAD autoCAD standart fontu ya da Autocad R14 ve üzeri versiyonlarına True Type true type font olarak export edilebiliredilir.

...

Özellikler

Dış çizgi olarak kaydet

Image Modified

Çizimde kullanılan true type fontların, vektörel fontlara dönüştürülürken, dış çizgilere aktarılacağını belirler. Tüm fontlar çizgi olarak hazırlanırlar.

AutoCAD standard fontu olarak kaydet

Image Modified

Çizimde kullanılan true type fontların, vektörel fontlara dönüştürülürken, AutoCAD standart fontu olarak aktarılacağını belirler.

True type olarak kaydet (>R13)

Image Modified

AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına fontları True Type olarak aktarılacağı belirlenir.

Yazı boyutlarını küçült

Image Modified

Yazı boyutlarının küçülmesi istenirse işaretlenir.

Not: Dış çizgi olarak aktar seçeneği seçilirse, DXF ya da DWG dosyası açıldığında yazıları değiştirmek mümkün olmaz. Çünkü aktarma esnasında yazılar çizgilere dönüştürülür, yazı objesi olmaktan çıkarlar. AutoCAD standart fontu ya da True Type font olarak aktarılan fontları değiştirmek mümkündür.

...

Sonraki Konu

Çizgi