Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yazıyı Biçimli yazı komutuyla proje tasarımında yazı belirli format, sekme veya sütunlarla ayrılmış düzende yazılmasına olanak tanır. Diyalogdaki olanakları kullanarak yazıya istediğiniz biçimi vererek metni serbestçe yazabilirsiniz. Sekme satırında sütunlar oluşturabilir, yazıya tablo görünümünde bir düzen verebilirsinizyazılır. Yazıya biçimi verilerek metin yazılır. Sütun oluşturularak tablo düzeni elde edilir.

Biçimli Yazı Komutunun Yeri

...

Statik program da ribbon menü Çizimler sekmesi Yazılar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

...

Yazı Toolbarı

...

İkonlar

Yazı

Image Modified

Yazı komutunu çalıştırır.

Biçimli yazı

Yazıyı belirli formatta, sekme veya sütunlarla ayrılmış düzende yazılmasına olanak tanır.

Image Modified

Yazı import

Image Modified

Text formatında herhangi bir programda yazılmış herhangi bir metni çizim alanına yapıştırır.

Ayarlar

Image Modified

Yazı parametrelerinin bulunduğu Yazı Ayarları diyaloğunu açar.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Biçimli Yazı ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanının herhangi bir noktasına sol tuş ile tıklayın.

  • Fareyi yazı yazmak istediğiniz yöne doğru sürükleyin ve tekrar sol tuşu tıklayın. Bu işlem, yazının açısını belirleyecektir.

  • İşlem bittiğinde yazı yazabileceğiniz biçimli yazı diyaloğu ekrana gelecektir.

  • Yazınızı oluşturup Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Biçimli yazınız oluşacaktır.

İşlem adımı

Yazının açısını belirlemek için ilk noktanın oluşturulması

Image Modified

Yazının açısını belirlemek için ikinci noktanın oluşturulması

Image Modified

Biçimli yazı diyaloğunda yazının yazılması ve ayarlarının yapılması

Image Modified

Biçimli yazının oluşması

Image Modified

Biçimli Yazı Ayarları Diyaloğunun Yeri

...

Ayarlarına girmek istediğiniz yazıyı seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

...

Biçimli Yazı Ayarları

...

Özellikler

Image Modified

Yazı tipi seçilir. Üzerine tıklandığında açılan listeden yazı tipi seçilir.

Image Modified

Yazının yüksekliği girilir.

Image Modified

Yazının rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Image Modified

Kalın, italik ve altı çizili yazı tipi seçeneklerinden biri seçilebilir.

Image Modified

Alt simge, üst simge ve üstü çizgili yazı tipi seçeneklerinden biri seçilebilir.

Image Modified

Sola hizala, ortala, sağa hizala paragraf tipi seçeneklerinden biri seçilir.

Image Modified

Oluşturduğunuz yazı ve yaptığınız ayarlar görüntülenir. Üst tarafında oklar kullanılarak yazının başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyebilirsiniz.

...

Sonraki Konu

Yazı Import Etme