Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari Serbest çizgiyle mimari ve statik proje tasarımlarında elle çizim yapar gibi bilgisayar ekranında çizgi çizilir, rengi ve çizgi kalınlığı ayarlanır.

...