Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Özellikler

Merdiven alan adı

Merdiven bölgesini gösteren adın göründüğü satırdır. Hangi alandaysak o alanın statik değerlerini değiştiriyoruz demektir.

Sabit yük

Merdivenin kalınlıktan oluşan betonarme ağırlığı dışındaki sabit dış yükler girilir.

Hareketli yük

Merdiven hesabında kullanılacak hareketli yük değeri girilir.

Donatıları 3B’de göster

Merdiven analizi sonucunda hesaplanan donatıların 3 boyutta, katı model görüntüsünde çizilip çizilmeyeceğini düzenleyen seçenektir. 3B perspektifte donatıları görmek istiyorsanız seçeneği işaretleyin.

Statik materyal

Merdiven elemanında kullanılacak statik materyali listeden seçin.

Sonlu eleman genişliği

Kabuk hesabında esas alınacak maksimum sonlu eleman genişliğini girilir. Program kabukları yamuk formda  sonlu elemanlara bölerek analizini yapar. Sonlu eleman genişliği, bu satıra girilen değeri aşmamak kaydıyla kabuk şekline göre otomatik ayarlanır.

Betonarme hesap akslarını göster

Betonarme hesap akslarının gösterilmesi isteniyorsa işaretlenir.

Akıllı bağlantı ile ana yapıya mesnetlensin

Image Added

Merdiven akıllı bağlantı ile ana yapıya mesnetlenir.

Görünüm Sekmesi

...

Özellikler

Şematik çizim

Çizgi tipleri ve renklerin merdivenin hangi elemanlarının tanımladığı şematik çizim ve numaralandırmalarla gösterilir.

Çizgi tipleri

Planda merdiveni oluşturan çizgiler için ayrı çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir. Çizgiler soldaki şekil üzerinde kırmızı renkli rakamlarla numaralandırılmıştır.

Renkler

Planda merdiveni oluşturan çizgiler için ayrı renk seçilir. Çizgiler diyaloğun solundaki şekil üzerinde mavi rakamlarla numaralandırılmıştır. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Etiket

Etiket işaretlenerek merdiven üzerinde rıht sayısı, basamak yüksekliği ve genişliği gösterilir.

Etiket yazı tipi ile rıht sayısı, basamak yükseklik ve genişlik yazısının yazı tipi seçilir.

Etiket rengi ile rıht sayısı, basamak yükseklik ve genişlik yazısının yazı rengi seçilir.

Etiket yüksekliğine rıht sayısı, basamak yükseklik ve genişlik yazısının yazı yüksekliği girilir.

Toplam basamak numaraları işareti kaldırılarak rıht sayısı, basamak yüksekliği ve genişliği her kolda ayrı gösterilir. İşaretlenirse toplam değerler gösterilir.

Materyal görünüşü

Merdivenin gövde, kaplama, küpeşte ve korkuluk yüzeylerinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Yüzeyler seçilen materyal ile kaplanır ve renderlar da bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğuna doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır.

Açıya, dokunun açısı girilir.

U ve V ötelemeye, dokunun x ve y düzlemindeki hareket değeri girilir.

U ve V aynalama ile dokunun y ve x düzlemine göre simetrisi alınır.

Tek materyal seçeneği işaretlenerek, duvarın tüm yüzeylerinde, “Gövde” ‘de seçilen materyal kullanılır.

...