Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Onbir ivme kaydının spektrumlarının ortalaması ile Yatay Elastik Tasarım Spektrumu 'nun karşılaştırılması aşağıdaki resimde gösterilmiştir. Burada yeşil ile gösterilen grafik ölçeklendirilmiş bileşke yatay spektrumların ortalamasıdır. Kırmızı ile gösterilen grafik de yatay elastik tasarım spektrumudur. 0.2Tp ve 1.5Tp periyotları arasında bu iki grafik karşılaştırılmış ve genlikleri oranının 1.3 'den büyük olduğu görülmüştür.

...