Kullanılacak Donatıların Ayarlanması

Donatı Seçimi komutu ile betonarme tasarımda kullanılacak donatı çapları seçilir. Betonarme eleman tasarımında (Kolon, kiriş, perde döşeme, temel, kazık, istinat duvarı vb.) Donatı Seçimi diyaloğundan seçilen donatı çapları kullanılır.

Donatı Seçimi Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Donatı başlığı altından Donatı Seçimi komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Donatısını değiştirmek istediğini betonarme eleman sekmesine tıklayın.

  • Projede kullanmak istediğiniz donatı çaplarını farenin sol tuşu ile işaretleyin.

  • Analiz sonrasında yapılan seçime göre donatılar, elemanların betonarme tasarımında kullanılır.

  • İşaretlenmeyen donatılar elemanların betonarme tasarımda kullanılmaz.

Donatı Seçimi

Nervür - Kaset Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

İstinat Duvarı Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Kuyu Temel Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Merdiven Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Kazık Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Kabuk Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Kiriş - Bağ Kirişi Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Kiriş/bağ kiriş

Kiriş ya da bağ kiriş seçenekleri işaretlenerek donatı seçimi yapılır. Bağ kirişte çapraz ve çapraz etriye için seçim yapılmaz.

Kolon Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Perde Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Döşeme - Radye Döşeme Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Tekil Temel Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.

Sürekli Temel Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Donatı boyutları

Donatı boyutları listelenmiştir.

Donatı tipleri ve seçim kutuları

Listelenen donatı tiplerinde kullanılacak donatı boyutları kutucuklar işaretlenerek seçilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1340998413