Hasır Donatı Ayarları

Hasır donatı ayarları komutu ile hasır donatı tipleri ve kullanımı (döşeme alt-üst veya perde) belirlenir. Hasır donatı çap ve aralıkları ihtiyaca göre değişiklik gösterir. Hasır donatı kütüphanesi hasır donatı ayarları diyaloğunda tanımlıdır.

Hasır Donatı Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Donatı başlığı altından Donatı Seçimi komutuna ulaşabilirsiniz.

Hasır Donatı Ayarları

Özellikler

Özellikler

Tip

Hasır donatının adı görünür. Hücreye tıklanarak değişiklik yapılır.

Boyu

Hasır donatının boyu görünür. Hücreye tıklanarak değişiklik yapılır.

Eni

Hasır donatının eni boyutu görünür. Hücreye tıklanarak değişiklik yapılır.

Aralık boy

Hasır donatının boy istikametindeki aralığı görünür. Hücreye tıklanarak değişiklik yapılır.

Aralık en

Hasır donatının en istikametindeki aralığı görünür. Hücreye tıklanarak değişiklik yapılır.

Çap boy

Hasır donatının boy istikametindeki donatı çapı görünür. Hücreye tıklanarak değişiklik yapılır.

Çap en

Hasır donatının en istikametindeki donatı çapı görünür. Hücreye tıklanarak değişiklik yapılır.

Kesit alanı boy

Hasır donatının boy istikametindeki donatı adedine karşılık gelen donatı alanı görünür.

Kesit alanı en

Hasır donatının en istikametindeki donatı adedine karşılık gelen donatı alanı görünür.

Birim ağırlık

Hasır donatının bir birim alandaki ağırlığı görünür.

Döşeme üst

İşaretlenirse, hasır donatı kullanılan döşemelerde , döşemenin üst kesitinde işaretlenen tip kullanılacak demektir. Döşeme üst donatılarında kullanmak için işaretleyiniz.

Döşeme alt

İşaretlenirse, hasır donatı kullanılan döşemelerde , döşemenin alt kesitinde işaretlenen tip kullanılacak demektir. Döşeme üst donatılarında kullanmak için işaretleyiniz. Aksi durumda işareti kaldırınız.

Perde

İşaretlenirse, perdelerde işaretlenen tip kullanılacak demektir. İşaretlenmezse işaretlenen tip perdelerde kullanılmaz.

Ekle

Yeni hasır donatı tipi eklemek için kullanılır. Ekle butonu tıklandığında yeni bir satır açılır. Açılan satırda bilgileri veriniz.

Sil

İmlecin üstünde bulunduğu hasır donatıyı listeden siler.

Varsayılan

Hasır donatı listesini ilk haline getirir. Yeni tanımlananlar silinir. Varsayılan kütüphaneden silinenler yeniden listeye eklenir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323991524