İstinat Duvarı Betonarme Tasarım

İstinat duvarı betonarme tasarım sonuçları ve tekil temellere ilişkin yetersizlik durumları İstinat Duvarı Betonarme diyaloğunda gösterilir. İstinat duvarı betonarme diyaloğunda donatı sonuçları, devrilme ve kayma güvenliği ile toptan göçme detayları sonuçları verilir.

İstinat Duvarı Betonarme Diyaloğunun Yeri

İstinat Duvarı Analizi yapıldıktan sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından İstinat Duvarı komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İstinat Duvarı Bölümleri

İstinat Duvarı Betonarme

Özellikler

Özellikler

İstinat duvar ve donatı listesi

Hesap sonucunda istinat duvarında seçilen tüm donatıların listesi tablo olarak gösterilir. Donatılar otomatik seçilmiştir. İlgili donatıyı değiştirmek için hücre üstünde çift tıklayın.

Öngörüntü

Listeden seçilen istinat duvarının öngörüntüsü yer alır.

Düşey yükleme – depremsiz

Depremsiz durumda yapılan yüklemeler sonucunda elde edilen dış stabilite kontrollerine ilişkin bilgiler bu bölüm altında basılır.

Kayma kontrolleri – depremsiz

Depremsiz durumda yapılan yüklemeler sonucunda elde edilen iç stabilite kontrollerine ilişkin bilgiler bu bölüm altında basılır.

Yukarı yönlü deprem(1+kv)

Yukarı yönlü deprem durumda yapılan yüklemeler sonucunda elde edilen dış stabilite kontrollerine ilişkin bilgiler bu bölüm altında basılır.

Kayma kontrolleri (1+kv)

Yukarı yönlü deprem durumda yapılan yüklemeler sonucunda elde edilen iç stabilite kontrollerine ilişkin bilgiler bu bölüm altında basılır.

Aşağı yönlü deprem(1-kv)

Aşağı yönlü deprem durumda yapılan yüklemeler sonucunda elde edilen dış stabilite kontrollerine ilişkin bilgiler bu bölüm altında basılır.

Kayma kontrolleri (1-kv)

Aşağı yönlü deprem durumda yapılan yüklemeler sonucunda elde edilen iç stabilite kontrollerine ilişkin bilgiler bu bölüm altında basılır.

Toptan göçme detaylar

Toptan göçme hesaplarına ait detayların olduğu diyalog açılacaktır.

Toptan Göçme Analizi

Özellikler

Özellikler

Şematik çizim ve koordinat seçim alanı

İstinat duvarın şematik çizimi yer alır. Dilim yöntemi kullanılarak iterasyonlar yapılır. Ekrandaki şekil üzerinde tıklamalar yapılarak daha farklı toptan göçme dairelerine ilişkin hesap değerleri görüntülenebilir.

Depremsiz

Toptan göçme dairesine ilişkin bilgileri depremsiz durumlar için listeler.

Yukarı yönlü deprem (1+kv)

Toptan göçme dairesine ilişkin bilgileri yukarı yönlü deprem durumları için listeler.

Aşağı yönlü deprem (1-kv)

Toptan göçme dairesine ilişkin bilgileri aşağı yönlü deprem durumları için listeler.

Sonuçlar

Seçilen koordinata ait sonuçlar listelenir.

Hesaplanan koordinat

Hesaplanan Koordinat butonuna basılarak tekrar hesap yapılan daireye ait verilerin görüntülenmesi sağlanır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323827465