Seçmeli Raporlar

Seçmeli raporlar, hesap çıktıları tek seferde alınmasını sağlar ve bununla birlikte hangi rapor başlıklarının hesap çıktısı olarak düzenleneceğini ayarlar.

Seçmeli raporlar diyaloğunda programda alınabilecek tüm raporların listesi görünür. Listede hesap çıktısı alınmak istenen başlıklara işaret konur, alınmak istemeyen başlıklar işaretlenmez. Ayrıca Seçmeli Raporlar diyaloğunda projeye ve zemine ait bilgiler de düzenlenebilir ve firma logosunun da rapora dahil edilmesi sağlanabilir.

Seçmeli Rapor Komutunun Yeri

Ribbon menü raporlar sekmesi Özet başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Seçmeli Raporlar ikonunu tıklayın. Statik rapor ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Açılan diyalogda, rapor ile ilgili değişik seçenekler görülecektir.

  • Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Rapor Oluştur butonunu tıklayın.

  • ideCAD Rapor programı otomatik çalışacak, seçimleriniz belirli sayfa düzeninde sayfa sayfa tek rapor altında oluşturulacaktır.

Örnek seçmeli rapor sayfaları

Statik Rapor Ayarları

Özellikler

Rapor seçimi

Alınabilecek raporlar listelenir.

Dizayn

Tasarımı yapan bilgisi girilir.

Revizyon

Revizyon yapan bilgisi girilir.

Tarih

Rapor tarihi girilir.

Proje dosyası adını yaz

Raporda proje dosyasının adı yazılır.

Firma logosu

Firma logosu eklenir, var olan logo silinir.

Tüm proje

Tüm projenin raporu oluşturulur.

Aktif kat

Aktif katın raporu oluşturulur.

Seçili elemanlar

 

Seçili elemanların raporu oluşturulur.

İl/İlçe

Projenin yapılacağı il/ilçe bilgisi girilir.

Kullanım amacı

Yapının kullanım amacı girilir.

Pafta/ada/Parsel numaraları

Yapının yapılacağı arazinin pafta, ada ve parsel bilgileri girilir.

Rapor oluştur

Tıklanarak rapor oluşturulur.

Kaydet

 Raporu kaydeder.

Yükle

Daha önce kaydedilmiş raporu yükler.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2043806593