Döşeme için Örnek Yapı Bileşeni Metrajı Alma

Örneğin laminant parke kaplı bir döşemenin yapı bileşenleri metrajını almak için ilk olarak yapı bileşenlerinin döşemeye atanması gerekmektedir. Döşemeye atanacak yapı bileşenleri;

 • Laminant Parke

 • Şilte

 • Düzeltme Betonu

 • Beton (agrega + su + çimento + donatı)

 • Sıva

 • Boya

ideCAD içerisinde yer alan yapı bileşenlerini Yapı Bileşeni Tasarla komutuna tıklayarak görebilirsiniz. Eksik olan yapı bileşenlerini Malzeme oluştur komutunu kullanarak ekleyebilirsiniz. Yeni oluşturduğunuz materyallerinizi daha sonra kullanabilmek için arşive kaydedebilir, kaydedilmiş yapı bileşenlerini projeye yükleyerek tekrar kullanabilirsiniz.

 • Ribbon menü araçlar sekmesi Metraj başlığı altından Yapı Bileşeni Tasarla ikonunu tıklayın.

 • Kategori Ayarları diyaloğu Materyaller klasörünü seçip Malzeme Oluştur butonuna tıklayın.

 • ideCAD Malzeme Ayarları diyaloğuna geçecektir.

 • Materyaller klasörünün altında Yeni Malzeme 1 adıyla bir satır oluşacaktır.

 • Diyaloğun sağ tarafında yeni malzemeye ait bilgi ve özellikleri düzenleyin.

 • Şilte adını verin, oranla seçeneğinden alana orantılıyı seçip miktar oranlarını 1 girip birim olarak m2 seçin.

 • Oluşturduğunuz Şilte adlı yapı bileşenini daha sonra da kullanabilmek için arşive kaydedin.

 • Kaydet butonuna tıkladığınızda yapı bileşenleri veritabanı güncellenecek, materyaliniz arşive kaydedilecektir.

 • Kaydedilmiş yapı bileşenlerini projeye yükleyerek tekrar kullanabilirsiniz.

 • Yükle butonuna farenin sol tuşuyla tıklayın. Yapı bileşenleri yükle diyaloğu açılacaktır.

 • Diyalogdan ihtiyacınız olan yapı bileşenini seçin. Klavyeden Ctrl tuşuna basarak birden fazla yapı bileşeni seçebilirsiniz.

 • Seç butonuna tıkladığınızda seçilen yapı bileşenleri projenize yüklenecektir.

Belirlenen yapı bileşenlerini döşemeye atamak için;

 • Yapı bileşeni metrajını alacağınız döşemenin üzerine farenizi getirin ve farenin sol tuşuna çift tıklayın.

 • Döşeme Ayarları diyaloğu açılacaktır.

 • Yapı bileşeni sekmesine tıklayın.

 • Bileşen seçimi diyaloğu açılacaktır.

 • Laminant Parke yapı bileşenini seçin.

 • Oranla satırında bağımsız seçili gelecektir. Oranla satırını tıklayarak açılan listeden üst alan satırını seçin.

 • Tamam butonuna tıkladığınızda laminant parke yapı bileşeni döşemeye atanacaktır.

 • Oranla satırında açılan liste objeye ve malzeme ölçüne göre değişiklik göstermektedir.

 • Aşağıdaki tabloda döşeme için malzeme ölçüsüne göre açılan liste ve açıklamaları yer almaktadır.

Döşeme

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Çevre

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile döşemenin çevresi  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Üst alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, döşemenin üstünde kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Alt alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, döşemenn altında kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Üst ve alt alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile döşemenin üst ve alt tarafında kalan yüzey alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü ile döşeme hacmi çarpılarak kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

ideCAD’de malzeme ataması yapılabilen objeler şunlardır:

Duvar, mahal, kapı/pencere, kolon, kiriş, perde, döşeme, radye döşeme, sürekli temel, tekil temel, bağ kirişi, çatı, çatı yüzeyi, merdiven, kütüphane, uzatılmış obje, döndürülmüş obje, havuz, dış cephe kaplaması, söve, profil objeleri, kubbe, tonoz, istinat duvarı, kuyu temel.

İlgili obje ayarları yapı bileşeni sekmelerinde malzeme ölçüsüne göre açılan liste ve açıklamaları verilmiştir.

 •  Yapı bileşeni komutunu kullanarak döşemeye şilte, agrega, çimento, su, donatı, sıva, boya adlı yapı bileşenlerini ekleyin.

 • Tamam butonuna tıkladığınızda döşemeye yapı bileşenleri tanımlama işlemi tamamlanacaktır.

Yapı bileşenleri raporu almak için;

 • Ribbon menü araçlar sekmesi Metraj başlığı altından Yapı Bileşenleri Metrajı ikonunu tıklayın.

 •  Rapor seçin diyaloğu açılacaktır.

 • Bileşenlere göre gruplandırılmış yapı bileşenleri raporu seçeneğini seçin ve tamam butonuna tıklayın.

 • ideCAD Rapor otomatik çalışacak, belirli sayfa düzeninde yapı bileşeni metrajı raporunuz oluşacaktır.

Döşeme için örnek yapı bileşeni metraj raporu


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2128347199