Tasarım Modelleme

ideCAD’de tasarımı modellemeye yardımcı olacak obje komutları, modeli düzenlemeye olanak sağlayacak komutlar bulunur. Tasarımı modellerken plan, perspektif ve 3B görünüş pencereleri gibi farklı pencerelerden model takip edilir. 3B görünüş pencereleri aynı modeli farklı bakış açılarından görmeye olanak tanır.