IFC İmport

IFC dosya formatı ile proje bilgileri, diğer yazılımlardan ideCAD’e data olarak IFC (import) komutuyla alınabilir.

Import IFC Komutunun Yeri

Ribbon menüde ekranın sol üst köşesinde yer alan ideCAD logusu altındaki menüden ulaşabilirsiniz.

image-20240514-125421.png

İşlem Adımları

 • Programın sol üst köşedeki ideCAD ikonu tıklanır.

 • Açılan menüden İmport/IFC satırı tıklanır.

 • Açılan diyalogda Dosya Adı satırının sağ tarafından kayıt yapmak istenilen dosya türü seçilir.

 • Dosya Adı satırına bir isim verilerek Kaydet butonuna tıklanır.

Import Olanakları 

Katlar

Import İşlemi

 • Tüm katlar aynı isim ve kot bilgisiyle içeri alınır.

 • En üstte boş bir kat varsa bu kat silinir.

 • Yükseklik bilgisi IFC standardında olmadığı için katlar arası fark hesaplanarak ideCAD tarafında belirlenir. En üst kat (boş olmayan) için yükseklik bilgisi varsayılan 3.3m olarak belirlenir.

Betonarme Kolonlar

Import İşlemi

 • Import edilirken hangi kata bağlanmışsa ideCAD tarafında da yine o kata bağlanır.

 • Uzaydaki konumu IFC dosyasında nasıl tanımlanmışsa olursa olsun ideCAD tarafında kat göreceli olarak yeniden belirlenir.

 • Nihai koordinatlar her zaman iki tarafta da aynı olması garanti edilir.

 • Tüm betonarme kolonlar IFC dosyasındaki tanımlanmasına bakılmaksızın ideCAD tarafında yük taşıyıcı kolon olarak üretilir.

 • Yapısal materyal bilgisi metin olarak ideCAD ile uyuşuyorsa direk atanır, uyuşmaz ise varsayılan betonarme yapısal materyali atanır.

 • Kirişin betonarme elaman olduğu IFC de tanımlanan materyalin metin bilgisinden anlaşılmaya çalışılır, ifade bozuksa aksi belirtilmediği sürece betonarme eleman kabul edilir.

Betonarme Kirişler

 Import İşlemi

 • Import edilirken IFC dosyasında hangi kata bağlanmışsa ideCAD tarafında o katın bir alt katına atanır.

 • Uzaydaki konumu IFC dosyasında nasıl tanımlanmış olursa olsun ideCAD tarafında kat göreceli olarak yeniden belirlenir.

 • Kiriş pozisyonu ilgili katın tavanına göre yeniden belirlenir.

 • Nihai koordinatlar her zaman iki tarafta da aynı olması garanti edilir.

 • En üstte boş kat kalmışsa bu kat otomatik olarak silinir.

 • Tüm betonarme kirişler IFC dosyasındaki tanımlanmasına bakılmaksızın ideCAD tarafında yük taşıyıcı kiriş olarak üretilir.

 • Yapısal materyal bilgisi metin olarak ideCAD ile uyuşuyorsa direk atanır, uyuşmaz ise varsayılan betonarme yapısal materyali atanır.

 • Kirişin betonarme eleman olduğu IFC de tanımlanan materyalin metin bilgisinden anlaşılmaya çalışılır, ifade bozuksa aksi belirtilmediği sürece betonarme eleman kabul edilir.

Betonarme Döşemeler

Import İşlemi

 • Import edilirken IFC dosyasında hangi kata bağlanmışsa ideCAD tarafında o katın bir alt katına atanır.

 • Uzaydaki konumu IFC dosyasında nasıl tanımlanmış olursa olsun ideCAD tarafında kat göreceli olarak yeniden belirlenir.

 • Döşeme pozisyonu ilgili katın tavanına göre yeniden belirlenir.

 • Nihai koordinatlar her zaman iki tarafta da aynı olması garanti edilir.

 • En üstte boş kat kalmışsa bu kat otomatik olarak silinir.

 • Tüm betonarme döşemeler IFC dosyasındaki tanımlanmasına bakılmaksızın ideCAD tarafında yük taşıyıcı döşeme olarak üretilir.

 • Yapısal materyal bilgisi metin olarak ideCAD ile uyuşuyorsa direk atanır, uyuşmaz ise varsayılan betonarme yapısal materyali atanır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1978564879