Görüntü Ayarları

Görüntü Ayarları komutuyla, perspektif ve 3 boyutlu görünüş ekran özellikleri düzenlenir.

Görüntü Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Görüntü sekmesi Görüntü başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca perspektif ekranda farenin sağ tuşuna tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

image-20240514-060757.png

Görüntü Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Özellikler

Düğüm noktası rengi

Perspektif ve 3 boyutlu görünüş ekranlarında düğüm noktalarının rengi seçilir.

D.N. göster

İşaretlenirse perspektif ve 3 boyutlu görünüş ekranlarında düğüm noktaları gösterilir.

OpenGL bilgisini göster

İşaretlenirse perspektif ekranda, kullandığı ekran kartı bilgisi ve perspektif ekrandaki hız bilgisi görünür.

Detay düzeyi

Perspektif ve 3 boyutlu görünüş ekranlarında modelin görüntü tekniği seçilir.

Tüm katları göster

İşaretlenirse perspektif ekranda tüm katlar gösterilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2077720616