Görüntü Ayarları

Görüntü Ayarları komutuyla, perspektif ve 3 boyutlu görünüş ekran özellikleri düzenlenir.

Görüntü Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Görüntü sekmesi Görüntü başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca perspektif ekranda farenin sağ tuşuna tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

Görüntü Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Özellikler

Düğüm noktası rengi

Perspektif ve 3 boyutlu görünüş ekranlarında düğüm noktalarının rengi seçilir.

D.N. göster

İşaretlenirse perspektif ve 3 boyutlu görünüş ekranlarında düğüm noktaları gösterilir.

Detay düzeyi

Perspektif ve 3 boyutlu görünüş ekranlarında modelin görüntü tekniği seçilir.

Tüm katları göster

İşaretlenirse perspektif ekranda tüm katlar gösterilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2077720616