Girdi Birimleri

ideCAD’de data girimi sırasında hangi birimin kullanılacağı Girdi Birimleri ayarlarında belirlenir. Bu diyalogda seçilen birim, bütün diyaloglarda, koordinatlarda ve ölçülendirmelerde etkili olur.

Girdi Birimleri Ayarlarının Yeri

Ribbon menü Ayarlar sekmesi Proje Ayarları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Girdi Birimleri Ayarları

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Metre

İşaretlenirse, bütün birimler metre olur. Diyaloglardaki değişkenler, koordinatlar, ölçülendirmeler metre cinsinden tanımlanır.

Santimetre

İşaretlenirse, bütün birimler santimetre olur. Diyaloglardaki değişkenler, koordinatlar, ölçülendirmeler santimetre cinsinden tanımlanır.

Milimetre

İşaretlenirse, bütün birimler milimetre olur. Diyaloglardaki değişkenler, koordinatlar, ölçülendirmeler milimetre cinsinden tanımlanır.

Fit ve kesirli inç

İşaretlenirse, bütün birimler fit ve kesirli inç olur. Diyaloglardaki değişkenler, koordinatlar, ölçülendirmeler bu birimde tanımlanır.  Birim formatı örneğin 15 '-10 3/4 " şeklindedir.

Fit ve ondalık basamaklı inç

İşaretlenirse, bütün birimler fit ve ondalık basamaklı inç olur. Diyaloglardaki değişkenler, koordinatlar, ölçülendirmeler bu birimde tanımlanır.  Birim formatı örneğin 15 '- 10.7"şeklindedir

Ondalık basamaklı fit

İşaretlenirse, bütün birimler ondalık basamaklı fit olur. Diyaloglardaki değişkenler, koordinatlar, ölçülendirmeler bu birimde tanımlanır.  Birim formatı örneğin 15.89' şeklindedir.

Kesirli inç

İşaretlenirse, bütün birimler kesirli inç olur. Diyaloglardaki değişkenler, koordinatlar, ölçülendirmeler bu birimde tanımlanır.  Birim formatı örneğin 1901/2 " şeklindedir.

Hane sayısı

Virgülden sonra kaç hane gösterileceğini belirler.  Listeden istenilen sayı seçilir. Örneğin 2 seçilirse, birimler  virgülden sonra iki hane şeklinde gösterilecektir. 0 seçilirse birimlerin virgülden sonrası gösterilmeyecektir.

Kesirler

Kesirli inç formatında yapılacak ölçülendirmenin hangi hassasiyette gösterileceğini belirler. Listede, 1/2, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 1/34 hassasiyetine kadar seçenekler bulunmaktadır. ”Kesir yok” seçilirse, birimler kesirsiz görünür.

Ayrıca, bazı objelerin ayarlarında da -örneğin kapı/pencere ve ölçülendirme ayarları- “Birimler” sekmesi mevcuttur. Burada yapılan ayar, söz konusu obje için kullanılır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931890670