Kolon/Perde Zımbalama Betonarme Tasarım

Kolon/Perde Zımbalama penceresinde kirişsiz döşemeli sistemlerin ve radye temellerin Kolon (veya Perde) - döşeme bağlantılarında zımbalama hesap sonuçları ve olumsuzları gösterilir.

Kolon/Perde Zımbalama Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Kolon/Perde Zımbalama komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kolon/Perde Zımbalama Betonarme Diyaloğu Genel Özellikler

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

Örneğin ZEMİN KAT, S08

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Temelde Kontrol

İşaretli ise temele bağlı zımbalama kontrolünü ekrana getirir. İşaretli değilse, döşemeler için yapılan zımbalama kontrollerini ekrana getirir.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

 

Kolon Başlıkları Sekmesi

Özellikler

Özellikler

İsim

Kolonun plandaki adıdır. Kolon başlığı tanımlanmış ise kolon başlığı - kolon adı olarak yazılır.

XL

Kolon başlığı X boyutudur. Başlık tanımlanmadıysa kolon genişliğidir.

YL

Kolon başlığı Y boyutudur. Başlık tanımlanmadıysa kolon genişliğidir.

H

Başlık tanımlandıyda değer görününür. Kolon başlığı yüksekliğidir. Başlık tanımlı zımbalama kontrolünde değilse döşeme/radye kalınlığı dikkate alınır.

Tabla H

Başlık tanımlandıyda kolon başlığı üzerindeki yatay levhanın kalınlığıdır.

 

Zımbalama Sekmesi

Özellikler

Özellikler

d

Döşeme faydalı yüksekliğini ifade eder. Döşeme kalınlığından döşemenin beton örtüsünün ile elde edilen değerdir.

Az

Zımbalama alanı. Zımbalama çevresinin döşeme faydalı yüksekliği, d, ile çarpılması ile elde edilmektedir.
Az = up x d

Zımbalama çevresi (up): Kolon veya perde yüzeyinden d/2 mesafede hesaplanan çevredir. Zımbalama çevresi hesaplanırken döşeme boşlukları, köşe veya kenar kolon-perde , poligon kolon durumlarının tamamı dikkate alınmaktadır.

Boşluk Uzunluğu

Zımbalama çevresi içerinde kalan döşeme/radye boşluğunun toplam uzunluğudur.

Vd

Zımbalama hesabına esas kesme kuvveti

γf (Majör)

Zımbalama hesabında eğilme etkisini yansıtan katsayısıdır. Dikdörtgen kesitli zımbalama çevresinin boyutları, gözönüne alınan yükleme doğrultusunda b1 ve yüklemeye dik doğrultuda b2 olmak üzere, γf katsayısı TBDY 2018 Denklem 7.28 'de gösterildiği gibi hesaplanmaktadır. Dairesel kesitli kolonlarda γf = 0.60 kullanılır.

γf (Minör)

Zımbalama hesabında eğilme etkisini yansıtan katsayısıdır. Dikdörtgen kesitli zımbalama çevresinin boyutları, gözönüne alınan yükleme doğrultusunda b1 ve yüklemeye dik doğrultuda b2 olmak üzere, γf katsayısı TBDY 2018 Denklem 7.28 'de gösterildiği gibi hesaplanmaktadır. Dairesel kesitli kolonlarda γf = 0.60 kullanılır.

c(majör)

Dikkate alınan moment yönünde zımbalama alanının kuvvetli eksen yönündeki ağırlık merkezi değerleridir.

c(minör)

Dikkate alınan moment yönünde zımbalama alanının zayıf eksen yönündeki ağırlık merkezi değerleridir.

c'(majör)

Dikkate alınan momentin ters zımbalama alanının kuvvetli eksen yönündeki ağırlık merkezi değerleridir.

c'(minör)

Dikkate alınan momentin ters zımbalama alanının zayıf eksen yönündeki ağırlık merkezi değerleridir.

J(majör)

Zımbalama alanını (Az) oluşturan yüzeylerin kuvvetli ekseninde polar atalet ve ikinci momentlerinin toplamıdır. J değeri kuvvetli eksen ve zayıf eksende ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanmadır.

J(minör)

Zımbalama alanını (Az) oluşturan yüzeylerin zayıf ekseninde polar atalet ve ikinci momentlerinin toplamıdır. J değeri kuvvetli eksen ve zayıf eksende ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanmadır.

D*Md(majör)

Kolonun kuvvetli ekseninde, düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan ve döşeme zımbalama hesabına esas tasarım momentlerinin Dayanım Fazlalığı Katsayısı ile çarpılmış değeridir. Zımbalama gerilmeleri  (τpd,1 ve τpd,2) hesaplanırken, düşey yükler ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D dikkate alınarak hesaplanan deprem yüklerinin ortak etkisi altında ortaya çıkan eğilme momenti değerleri kullanılmaktadır.

D*Md(minör)

Kolonun zayıf ekseninde, düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan ve döşeme zımbalama hesabına esas tasarım momentlerinin Dayanım Fazlalığı Katsayısı ile çarpılmış değeridir. Zımbalama gerilmeleri  (τpd,1 ve τpd,2) hesaplanırken, düşey yükler ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D dikkate alınarak hesaplanan deprem yüklerinin ortak etkisi altında ortaya çıkan eğilme momenti değerleri kullanılmaktadır.

τpd,1 , τpd,2

Tasarıma esas zımbalama gerilmelerini ifade etmektedir. Eksenel kuvvet ve eğilme momentlerinin etkisi dikkate alınarak döşeme oluşan en büyük ve en küçük zımbalama gerilmeleridir.

fctd

Betonun tasarım çekme dayanımı

Kontrol

Zımbalama hesabının yeterli olup olmadığını belirtir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323991729