Tekil Temel Betonarme Tasarım

Tekil temel betonarme tasarım sonuçları ve tekil temellere ilişkin yetersizlik durumları Tekil Temel Betonarme diyaloğunda gösterilir. Tekil Temel Betonarme diyaloğunda temel donatıları, zemin gerilmeleri ve kayma-zımbalama sonuçları verilir.

Tekil Temel Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Tekil Temel Donatıları komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tekil Temel Betonarme Diyaloğu Genel Özellikleri

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

Örneğin Zemin Kat, T001

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Donatı hesap makinesi

Seçilen çap ve aralık için donatı miktarını alan cinsinden hesaplar.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Betonarme

Eleman betonarmesini tekrar yapar. Betonarme ile donatıya bağlı yönetmelik hesapları da tekrar yapılır. Önemli değişikliklerde betonarme yerine yapı analizini tekrarlamanız daha uygun olabilir.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Diyalogda Çıkan Olumsuzluklar ve Çözümleri

Analiz sonrasında tekil temel betonarme diyalogunda temel isminin olduğu sütunda bazı uyarılar kısaltılmış simge halinde verilir. Bu uyarılar, yönetmelik açısından bir olumsuzluğu bildirir.

Olumsuzluk

Açıklaması

Olumsuzluk

Açıklaması

M

Maksimum pursantaj değeri aşılıyor. Temel boyutlarını arttırın.

K

Kayma güvenliği sağlamıyor. Temel boyutlarını arttırın.

Zg

Zemin taşıma gücü değeri aşılıyor.

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851314795

As(-)

Yetersiz donatı. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851314690

Tekil Temeller Sekmesi

Özellikler

Özellikler

DS

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatılar sabitlenir. Temel donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve analiz yapılsa bile donatılar sabit kalır. DS işaretli değilse analiz sonrasında donatılar, donatı seçim koşullarına göre tekrar belirlenir.

İsim

Tekil temelin plandaki adıdır. (T001, T101, T010 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  T101(Z) gibi…

XL

Temelin boyutlarıdır.

YL

Temelin boyutlarıdır.

Majör Aks

Asal eksen doğrultusunda donatı adedi ve çapıdır.

Minör Aks

Tali eksen doğrultusundaki donatı adedi ve çapıdır.

H Kol.

Kolon kenarındaki kesitin yüksekliğidir.

H Kenar

Temel kenardaki kesitin yüksekliğidir.(cm)

Maks.Tb.Ba

Maksimum taban basıncı değeridir.

Momentler-Donatı Alanları Sekmesi

 

Özellikler

Özellikler

Moment

Tekil temelin yatay ve düşey doğrultusundaki tasarım momentleri gösterilir.

As (Hesaplanan)

1 metre genişlik için tekil temelin yatay ve düşey doğrultusunda tasarım momentinden hesaplanan donatı alanlarıdır.

As (Gereken)

1 metre genişlik için Tekil temelin yatay ve düşey doğrultusunda şartname gereği konulması gereken donatı alanlarıdır.

As (Mevcut)

1 metre genişlik için tekil temelin yatay ve düşey doğrultusunda 1 metredeki mevcut donatı alanlarıdır.

Beton fck

Tekil temele ait betonun karakteristik basınç dayanımıdır.

Beton fcd

 

Tekil temele ait betonun karakteristik hesap basınç dayanımıdır.

Beton fctd

 

Tekil temele ait betonun karakteristik hesap çekme dayanımıdır.

Donatı fyk

 

Donatı karakteristik akma dayanımıdır.

Donatı fyd

Donatı tasarım akma dayanımıdır.

Zemin Gerilmeleri Sekmesi

Yükleme kombinasyonunun seçimine göre maksimum gerilmeden minimum gerilmeye kadar, bütün gerilme değerleri listelenir.  Bazı durumlarda tekil temelde kolon ortasında zemin gerilmesi daha büyük çıkabilir. Bu durumda alt kısımda verilen maksimum zemin gerilmesi değerin burada göremeyebilirsiniz.

Özellikler

Özellikler

Sonuçları görmek için yükleme kombinasyonunu seçin

Zemin gerilme değerlerinin gösterildiği kombinasyon seçilir.

Minimum zemin gerilmesi

Bütün yüklemelerden oluşan minimum zemin gerilmesidir.

Maksimum zemin gerilmesi

Bütün yüklemelerden oluşan maksimum zemin gerilmesidir.

Kayma-Zımbalama Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Vpr

Zımbalama dayanımıdır. Vpr= gama * fctd * Up * d *gama    (gama=1 alınır)

Vpd

Zımbalama yüküdür. Vpd = N - gerilme * (b+d)(h+d)

Fa

Zımbalama çevresinin içinde kalan plak yüklerinin toplamı

Tp

Zımbalama gerilmesidir.

Up

Zımbalama çevresidir. Up=2(b+h+2d)

N

Kolonun yük katsayılarıyla çarpılmış düşey kuvvetidir.  Üst katta kolon yoksa sıfır görünür.

Gerilme

Zemin gerilmesi değeridir.

Kombinasyon

En olumsuz zımbalama durumunu oluşturan yükleme kombinasyonudur.

Vdx

Yatay doğrultudaki dizayn kesme kuvvetidir.

Vdy

 

Düşey doğrultudaki dizayn kesme kuvvetidir.

Vcrx

 

Yatay doğrultudaki eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.

Vcry

Düşey doğrultudaki eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.


İlgili Konular