Model Düzenleme

Model düzenlemek için taşı, döndür, simetri, uzat, trim, fillet gibi komutlar tasarlanmıştır. Mimari ve statik projenin her aşamasında model düzenleme komutları kullanılabilir. Proje ve yapı bilgi modeli bu komutlar kullanılarak düzenlenir, tasarıma uygun hale getirilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2080539224