Kompozit Yekpare Döşeme Oluşturma

Kompozit Yekpare Döşeme komutuyla kompozit yekpare döşeme oluşturulur. Kompozit yekpare döşemeler, çelik kirişler arasına ve tali kirişlerin üzerine çizilen yük aktaran elemanlardır.

Kompozit Yekpare Döşeme Komutunun Yeri

Ribbon menü Çelik sekmesi Çelik başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüden Çelik Döşeme ikonunu tıklayın.

  • Çelik döşeme toolbarı açılacaktır.

  • En sağda yer alan ayarlar ikonuna tıklayın. Açılan pencerede sac geometrisine ait parametreler ile beton örtü kalınlığı, kayma çivisi çekme dayanımı, inşaa aşamasında payandalı ve payandasız ile yük bilgisi parametreleri yer alır.

  • Seçime tali kirişlere paralel olan bir çelik kiriş seçimi ile başlanmalı ve kapalı bir poligon oluşturulmalıdır.

  • Çelik kirişlerinden ilkini seçin.

  • Çelik kirişleri kapalı bir poligon oluşturacak şekilde seçtin ve son kiriş üzerinde sağ tuş yaparak bitirin.

  • Kompozit yekpare döşemeniz oluşacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Kompozit döşeme oluşturulacak alan

İlk çelik kirişin seçilmesi

Kapalı bir poligon oluşturacak şekilde ikinci, üçüncü ve dördüncü çelik kirişin seçilmesi

Kompozit yekpare döşemenin oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1155006570