Trapez Saclı Kompozit Döşeme Oluşturma

Trapez Saclı Kompozit Döşeme komutuyla trapez saclı kompozit döşeme oluşturulur. Trapez saclı kompozit döşeme, çelik kirişler arasına ve tali kirişlerin üzerine çizilen yük aktaran elemanlardır. Çalışma prensibi gereği trapezlerin alt ucu ile tali kirişlerin başlıkları birbirine 90o olacak şekilde bağlanmalıdır.

Trapez Saclı Kompozit Döşeme Komutunun Yeri

Ribbon menü Çelik sekmesi Çelik başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüden Çelik Döşeme ikonunu tıklayın.

  • Çelik döşeme toolbarı açılacaktır.

  • En sağda yer alan ayarlar ikonuna tıklayın. Açılan pencerede trapez geometrisine ait parametreler ile beton örtü kalınlığı, kayma çivisi çekme dayanımı, inşaa aşamasında payandalı ve payandasız ile yük bilgisi parametreleri yer alır.

  • Seçime tali kirişlere paralel olan bir çelik kiriş seçimi ile başlanmalı ve kapalı bir poligon oluşturulmalıdır. Sebebi ise yukarıda açıklanan kompozit döşeme yük aktarma prensibidir.

  • Çelik kirişlerinden ilkini seçin.

  • Çelik kirişleri kapalı bir poligon oluşturacak şekilde seçtin ve son kiriş üzerinde sağ tuş yaparak bitirin.

  • Trapez saclı kompozit döşemeniz oluşacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Kompozit döşeme oluşturulacak alan

 

İlk çelik kirişin seçilmesi

 

Kapalı bir poligon oluşturacak şekilde ikinci, üçüncü ve dördüncü çelik kirişin seçilmesi

 

Trapez saclı kompozit döşemenin oluşması

 

 


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1155006555