Detaylandırılmış Yapı Metrajı

Yapı bileşeni tanımlanıp objelere atanarak detaylandırılmış yapı metrajı raporları hazırlanır. Yapı bileşeni tanımlama, kaydetme, yükleme, objelere arama, metraj raporları oluşturma detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1344208970