Delik ve Bulon Parametreleri

Delik ve Bulon Parametreleri diyaloğu ile bulonlu çelik birleşimler için bulon çapı, bulon sınıfı ve bulon delik tipi belirlenir. Bulonlu herhangi birleşimin ayarlarında bu diyalog bulunmaktadır.

Özellikler

Özellikler

Dairesel delik

Standart, büyük ya da özel ölçülü dairesel delik tiplerinden biri seçilir. Özel ölçülü dairesel tipi seçilirse istenilen değer verilebilir.

Oval delik

Kısa, uzun ya da özel ölçülü oval delik tiplerinden biri seçilir. Özel ölçülü oval tipi seçilirse istenilen değer verilebilir.

Bulon çapı

Bulon çapı listeden seçilir.

Bulon sınıfı

Bulon sınıfı listeden seçilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931926088