Materyaller

Materyaller duvar, kolon döşeme vb. 3-boyutlu objelere atanarak, bu objelerin render ve katı model görüntülerindeki doku, şeffaflık gibi özelliklerini belirlerler. Materyaller kullanıcı tarafından tanımlanır ve çeşitli objelere atanır.

 


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1311473995