Işık Kaynağı

Render ve animasyon için hazırlana 3 boyutlu modele, ışık kaynakları eklenerek görselleştirme için istenen aydınlık düzeyi elde edilir. Işık kaynağı tipleri, ayarları ve ışık kaynağı tanımlama detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947290612