Kolon Aplikasyon Planı

Kolon Aplikasyon Planı komutu ile projenin kolon aplikasyon planı hazırlanır.

Kolon Aplikasyon Planı Komutunun Yeri

Ribbon menü betonarme sekmesi Çizim oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kolon Aplikasyon Planı ikonunu tıklayın.

  • Kolon aplikasyon diyalogu açılacaktır.

  • Ayarlar butonuna tıkladığınızda açılan çizim özellikleri diyaloğunda istediğiniz düzenlemeleri yapıp tamam butonuna tıklayın.

  • Kolon aplikasyon diyaloğunda verilen detayları yerinde aç, detayları dışta aç, tünel kalıp planı başlık detayları dışta aç, güçlendirmeyi yerinde aç ve güçlendirmeyi dışta aç seçeneklerinden birini tıklayın.

  • Tıkladığınız seçeneğe göre kolon aplikasyon planı hazırlanacaktır.

Kolon Aplikasyon Diyaloğu

Özellikler

Kat seçimi

Kolon aplikasyon planı almak istediğiniz katları işaretleyin.

Tek pencerede detaylandır

İşaretlenen tüm katların kolon aplikasyon planları tek bir çalışma penceresinde hazırlanır. Seçenek işaretlenmezse her bir kat ayrı çalışma pencerelerinde aplike edilir.

Tek paftada detaylandır

İşaretlenen tüm katların kolon aplikasyon planları tek bir pafta içerisine yerleştirilir. Seçenek işaretlenmezse her kat ayrı paftalar olarak aplike edilir.

Hepsini Seç/Seçme

Katların tamamını işaretler veya işareti olanları iptal eder.

Ayarlar

Çizim özelliklerinin ayarlanabildiği diyalogu açar.

Detayları yerinde aç

Kolonları aplike ederken onları ayrıca büyütüp yerinde detaylandırır.

Detayları dışta aç

Kolonları aplike ederken onları 1/50 plan görüntüsünde bırakır ve detaylarını pafta kenarında ayrıca hazırlar.

Tünel kalıp planı başlık detayları dışta aç

Tünel kalıp projelerinin aplikasyonlarını hazırlar. Detaylarını pafta kenarında ayrıca hazırlar.

Güçlendirmeyi yerinde aç

Güçlendirme projelerin aplikasyonlarını hazırlar. Bu seçenek kolonları aplike ederken onları ayrıca büyütüp yerinde detaylandırır.

Güçlendirmeyi dışta aç

Güçlendirme projelerin aplikasyonlarını hazırlar. Bu seçenek kolonları aplike ederken onları 1/50 plan görüntüsünde bırakır ve detaylarını pafta kenarında ayrıca hazırlar.

Ayarlar - Çizim Özellikleri

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler - Genel

Arka plan rengi

Arka plan rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Kolon rengi

Kolon rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

İsim rengi

İsim rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ad yüksekliği

Ad yüksekliği girilir.

Betonarme tarama

Betonarme için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Kolon taraması

Kolon için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Perde taraması

Perde için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Bodrum perde taraması

Bodrum perde için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Güçlendirme tarama

 

Güçlendirme için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Perde başlık tarama

Perde başlığı için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Özellikler - Ölçüler

Çizgi rengi

Ölçü çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı rengi

Yazı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı yüksekliği

Ölçü yazı yüksekliği girilir.

Ayraç tipi

Ayraç tipi seçilir.

Özellikler - Yazı Tipleri

Ad yazı tipi

Ad yazı tipi seçilir.

Aks yazı tipi

Aks yazı tipi seçilir.

Uzunluk yazı tipi

Uzunluk yazılarının yazı tipi seçilir.

Çap yazı tipi

Çap yazı tipi seçilir.

Özellikler - Donatı

Boyuna donatı rengi

Boyuna donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Etriye donatı rengi

Etriye donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Enine donatı rengi

Enine donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çiroz donatı rengi

Çiroz donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Uzunluk yazısı rengi

Uzunluk yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çap yazısı rengi

Çap yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Poz yazısı rengi

Poz yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Poz dairesi rengi

Poz daire rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Uzunluk yazısı yükseklik

Uzunluk yazı yüksekliği girilir.

Çap yazısı yükseklik

Çap yazı yüksekliği girilir.

Boyuna donatıların içini boya

Seçenek işaretlendiğinde boyuna donatıların içi boyanır.

Özellikler - Aks

İç çizgi rengi

Aks iç çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Dış çizgi rengi

Aks dış çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Daire rengi

Aks daire rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı rengi

Aks yazı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı yüksekliği

Aks yazı yüksekliği girilir.

Etiket yarıçapı

Aks etiketi yarıçapı girilir.

İç çizgi tipi

Aks iç çizgisinin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Dış çizgi tipi

Aks dış çizgisinin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

İç aks çizgilerini çiz

Seçenek işaretlendiğinde aks iç çizgileri çizilir.

İleri Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Aplikasyon planı (1/X)

Aplikasyon planı ölçeği girilir.

Kolon ölçeği (1/X)

Kolon ölçeği girilir.

Yükseklik

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta boyu değeri de girilebilir.

Standart pafta boyutları

Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir.

Dikey/Yatay kullanım

Paftanın yatay ya da dikey kullanılacağı belirlenir.

Pafta sınırı rengi

Pafta sınırı rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

Detay sınırı rengi

Detay sınırı rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

Donatı tabloları

İşaretlenirse, çizime donatı tabloları eklenir.

Obje donatı tablosu

İşaretlenirse, çizime obje donatı tablosu eklenir.

Sınır çizgisi rengi

Tablo sınır çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi rengi

Tablo çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Başlık yazısı rengi

Tablo başlık yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı rengi

Tablo yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı rengi

Donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı poz numaralarını yaz

İşaretlenirse, çizimlerde donatıların poz numaraları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez. İstenirse çirozlar dahil edilir.

Donatı açıklamalarını yaz

İşaretlenirse, çizimlerde donatı açıklamaları gösterilir.

Antetler Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Listeden bir antet seçin

Tanımlı antetler listelenir.

Ön görüntü

Listeden seçilen antetin öngörüntüsü yer alır.

Antet genişliği

Antet genişliği belirlenir.

Pafta Numarası

Pafta numarası belirlenir.

Paftalara antet ekleme

İşaretlenirse paftalara antet eklenmez.

Yeni Oluştur

Yeni antet oluşturulur.

Düzen

Antet Düzeni seçilir.

Sil

Antet silinir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947290217