Kamera Ayarları

Kamera Ayarları komutuyla doğrultu, kot, bakış açısı, renk seçimi gibi ayarlara ulaşılır.

Kamera Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Görselleştirme sekmesi Render başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Kamera Ayarları

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Doğrultu

Kameranın global x ekseni (planda yatay eksen) ile yaptığı açı değeridir.

Kot

Kameranın kat tabanından itibaren ölçülen yüksekliğidir.

Yukarı bakış açısı

Kameranın global x-y (yatay) düzlemle yaptığı açıdır.

Kamera numarası

Kamera yerleştirildiğinde verilen isimdir. Kullanıcı isterse bu numarayı değiştirebilir.

Çizim rengi

Kamera çiziminin çizim alanındaki rengi, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden seçilir.

Yazı rengi

Kamera adının çizim alanındaki rengi, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden seçilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947290565