Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mevcut binalarda iç kuvvet kapasitelerinin hesaplanması içi kullanılan Bilgi Düzeyi Katsayıları TBDY Tablo 15.1 aşağıda verilmiştir

...