Mevcut Binalarda İç Kuvvet Sınırları (Süneklik Kontrolü)

  • Kolon, kiriş ve perde kesme kuvveti talepleri performans noktasına göre otomatik hesaplanır.

  • Kolon, kiriş ve perde kesme kuvveti kapasiteleri hesaplanarak, süneklik kontrolleri otomatik yapılır.


SİMGELER

Ach = Boşluksuz perdenin, bağ kirişli perdede her bir perde parçasının, döşemenin veya boşluklu döşemede her bir döşeme parçasının brüt enkesit alanı
Aw = Kolon enkesiti etkin gövde alanı
bw = Kirişin gövde genişliği
d = Kirişin faydalı yüksekliği
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fyk = Donatı çeliğinin karakteristik akma dayanımı
fce = Betonun ortalama (beklenen) basınç dayanımı
fye = Çeliğin ortalama (beklenen) akma dayanımı
My = Etkin akma momenti
Ve = Kolon, kiriş ve perdede itme analizi sonucu hesaplanan kesme kuvveti
Vr = Kolon, kiriş veya perde kesitinin kesme kuvveti dayanımı
ρsh = Perdede yatay gövde donatılarının hacimsel oranı
θp = Plastik dönme değeri


TBDY 15.6 'ya göre doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile deprem hesabı uygulanmasının amacı, verilen bir deprem için sünek davranışa ilişkin plastik şekildeğiştirme ve plastik dönme talepleri ile gevrek davranışa ilişkin iç kuvvet taleplerinin hesaplanmasıdır. Mevcut yapılar için süneklik kontrolleri mevcut malzeme dayanımları gözönüne alınarak TBDY 5.8.1.5 'e göre yapılmaktadır.

TBDY 5.8.1.5 'te belirtildiği üzere hesaplanan iç kuvvet taleplerinin, TBDY Bölüm 7 'de tanımlanan iç kuvvet kapasitelerinden daha küçük olduğu gösterilmektedir. Yeni binalar için, iç kuvvet kapasiteleri hesaplanırken Tablo 5.1 'de verilen ortalana (beklenen) malzeme dayanımları esas alınır.

Elemanların sünek davranış gösterebilmeleri için kesme kuvveti etkisi altında hasar oluşmaması gerekir. Bu nedenle elemanın kayma dayanımı, plastik mafsal oluşumunda meydana gelen kesme kuvveti değerinden büyük olması gerekir. Bu kesme kuvveti değeri elemanın performans noktasındaki kesme kuvveti değeridir. Aşağıdaki şekilde kirişin her iki ucunda plastikle sonucu oluşan My , momentinden kaynaklanan kesme kuvveti Ve gösterilmiştir.

Kolon, kiriş ve perde elemanlarında itme analizi sonucunda oluşan kesme kuvveti talebi Ve olarak gösterilmektedir. Ve değeri, performans noktasındaki kesme kuvveti değeridir. Yukarıdaki resimde kiriş plastikleşmesi sonucu kirişte oluşan kesme kuvvetleri gösterilmiştir.

Kolonlarda oluşan kesme kuvveti kiriş veya kolon plastikleşmesine göre değişiklik gösterebilir. Kolonlar için Ve değerini oluşturan plastikleşme durumu aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

TBDY 5.8.1.5 ve 7.4.5.2 'e göre bir kirişin sünek davranış gösterebilmesi için, kirişlerin performans noktasında oluşan kesme kuvveti değeri Ve 'nin, kiriş kesme kuvveti dayanımı Vr den küçük olması gerekmektedir. Kiriş kesme kuvveti dayanımı Vr 'nin bulunması başlığı altında detaylı şekilde anlatılmıştır. Yeni yapılacak binalar için Vr hesaplanırken Tablo 5.1 'de verilen ortalana (beklenen) malzeme dayanımları esas alınır. Mevcut binalar için Vr hesaplanırken Tablo 15.1 'de verilen mevcut malzeme dayanımları ve Bilgi Düzeyi Katsayıları kullanılır.

TBDY 5.8.1.5 ve 7.3.7.5 'e göre bir kolonun sünek davranış gösterebilmesi için, kolonların performans noktasında oluşan kesme kuvveti değeri Ve 'nin, kiriş kesme kuvveti dayanımı Vr den küçük olması gerekmektedir. Kolon kesme kuvveti dayanımı Vr 'nin bulunması başlığı altında detaylı şekilde anlatılmıştır. Yeni yapılacak binalar için Vr hesaplanırken Tablo 5.1 'de verilen ortalana (beklenen) malzeme dayanımları esas alınır. Mevcut binalar için Vr hesaplanırken Tablo 15.1 'de verilen mevcut malzeme dayanımları ve Bilgi Düzeyi Katsayıları kullanılır.

TBDY 5.8.1.5 ve 7.6.6.3 'e göre bir kolonun sünek davranış gösterebilmesi için, kolonların performans noktasında oluşan kesme kuvveti değeri Ve 'nin, kiriş kesme kuvveti dayanımı Vr den küçük olması gerekmektedir. Perdelerde kesme kuvveti dayanımı Vr TBDY Denklem 7.17 ile bulunmaktadır. Perde kesme kuvveti dayanımı Vr 'nin bulunması başlığı altında detaylı şekilde anlatılmıştır. Yeni yapılacak binalar için Vr hesaplanırken Tablo 5.1 'de verilen ortalana (beklenen) malzeme dayanımları esas alınır. Mevcut binalar için Vr hesaplanırken Tablo 15.1 'de verilen mevcut malzeme dayanımları ve Bilgi Düzeyi Katsayıları kullanılır.

Mevcut binalarda iç kuvvet kapasitelerinin hesaplanması içi kullanılan Bilgi Düzeyi Katsayıları TBDY Tablo 15.1 aşağıda verilmiştir


Sonraki Konu