Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Metraj ikonunu tıklayın.

  • Açılan diyalogda Geçerli Kat veya Tüm Katları işaretleyin.

  • Projede tanımlanmış objeler varsa, bu objelere göre metraj oluşturulacaktır.

  • Projede metraja girecek obje yoksa rapor programı ideRapor çalışmaz, metraj oluşturulmaz.

...