Duvar, İç Sıva ve Tavan Metrajı

ideCAD Mimari’de iç sıva, tavan sıvası ve duvar metrajı otomatik olarak oluşturulur. Projenin herhangi bir aşamasında metraj alınabilir. Mevcut projeye göre metraj otomatik olarak oluşturulur.

Metraj raporu duvar metrajı, iç sıva metrajı ve tavan sıvası metrajı olmak üzere üç kısımdan oluşur. Duvarlar ve sıvalar tanımlıysa duvar ve iç sıva metrajları oluşturulur. Kapı/pencere boşlukları düşülür ve minha olarak detaylarda basılır. Tavan sıvası metrajı için mahallerin tanımlanmış olması gerekir. Mahaller tanımlandıysa tavan sıvası metrajı da oluşturulur.

Metraj Komutunun Yeri

Ribbon menü araçlar sekmesi Metraj başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Metraj raporu için:

  • Metraj ikonunu tıklayın.

  • Açılan diyalogda Geçerli Kat veya Tüm Katları işaretleyin.

  • Projede tanımlanmış objeler varsa, bu objelere göre metraj oluşturulacaktır.

  • Projede metraja girecek obje yoksa ideRapor çalışmaz, metraj oluşturulmaz.

Örnek metraj raporu

Örnek metraj raporu


Metraj

Seçenekler ve Açıklamaları

Geçerli kat

Sadece aktif kat metraja dahil edilir.

Tüm katlar

Projede yer alan bütün katlar metraja dahil edilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1342144791