Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bu durumda koordinatları taban kesme kuvveti-tepe yerdeğiştirmesi olan itme eğrisi, koordinatları modal yerdeğiştirme-modal sözde ivme olan modal kapasite diyagramı 'na dönüştürülmüş olur TBDY Şekil 5B.1(b). Bina performans noktasının bulunması için modal kapasite diyagramı kullanılır ve yerdeğiştirme talebi elde edilmiş olur. Performans noktasının elde edilmesiModal Yerdeğiştirme Talebinin Elde Edilmesi ve Performans Noktası (5B.3) başlığında anlatılmıştır.

...