Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

uNx1(X,k) ve Vtx1(X,k) değeri ile birlikte koordinatları taban kesme kuvveti-tepe yerdeğiştirmesi olan itme eğrisi elde edilir. Performans noktasının bulunması için bu eğrilerin Vtx1(X,k), terimine TBDY Denklem 5B.3 ve uNx1(X,k) terimine TBDY Denklem 5B.4 dönüşümü uygulanır.

...