Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Boyutları Ters Çevir komutuyla, tekil temel çizimi esnasında tekil temel boyutlarını boyutları ters çevirebilirsinizçevrilir.

Boyutları Ters Çevir Komutunun Yeri

...

İşlem adımı

Fare hareketiyle beraber tekil temel öngörüntüsünün hareket etmesi

Yerleştirilecek kolonun farenin sol tuşu tıklanarak seçilmesi

Tekil temel boyutlarının değiştirilmesi

Boyutları ters çevir ikonuna ya da klavyeden boşluk tuşuna basılarak boyutların ters çevrilmesi

Farenin sol tuşu tıklanarak tekil temelin oluşturulması

...

Sonraki Konu

Sürekli Temel