Sürekli Temel

Sürekli temeller genelde kolonları birbirine bağlar. Sürekli temel oluşturma ve sürekli temel ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931896209