Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Basamak numaraları ayarlarıyla, basamak numaralarını numaraları merdivende istediğiniz istenilen yere yerleştirebilirsinizyerleştirilir. Bu ayarı ayar her merdiven alanı için ayrı ayrı yapabilirsinizyapılır.

Basamak Numaraları Ayarlarının Yeri

...

Sola yanaşık

Çıkış hattına yanaşık

Sağa yanaşık

X ofset değeri 35, Y ofset değeri 5 olduğunda

Açı değeri 30 olduğunda

Açı değeri 0 olduğunda global açı aktifken

Açı değeri 0 olduğunda global açı aktif değilken

...