Merdivende Basamak Dengeleme

Döner merdivenlerde basamaklar otomatik olarak dengelenir. Dengeleme metodu olarak üç metot mevcuttur. Bu üç metottan biri seçilir. Bunlar Sabit, Lineer ve Nonlineer dengeleme metotlarıdır. Dengelemeler seçilen metoda göre yapılır, anında merdivenin 2B ve 3B görüntülerine yansır.

Başlangıç ve bitişlerde, istenilen kadar basamak sayısı dengeleme dışında tutularak düz hale getirilir.

Dengeleme Ayarlarının Yeri

Merdiven edit diyaloğu alanlar sekmesinden dengeleme ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Özellikler

Başlangıçtaki dengelenmemiş basamak adedi

Dönen merdivenlerde dengelemenin başlayacağı basamak buradan belirlenir. Örneğin; 2 girilirse, başlangıçtaki iki basamak için dengeleme yapılmaz. Üçüncü basamaktan itibaren dengelemeye (dönen basamaklara) başlanır.

Bitişteki dengelenmemiş basamak adedi

Dönen merdivenlerde dengelemenin (dönen basamakların) hangi basamakta biteceğini belirleyen parametredir. Örneğin; 2 girilirse dengeleme sondan üçüncü basamakta bitirilir. Son iki basamak için dengeleme yapılmaz.

Minimum basamak genişliği

Dengeleme yapılırken minimum basamak genişliğinin ne kadar olabileceği bu kutucuğa girilir. Nonlineer dengeleme metodu seçilirse müdahale edilebilir. Sabit ve lineer dengeleme metotları seçildiğinde kullanıcı müdahale edemez.

Açı

Merdivenin eğimidir. Otomatik olarak hesaplanıp bu kutucuğa yazılır. Kullanıcı müdahale edemez. Merdiven kol uzunluğu ve yüksekliği, basamak ve rıhta bağlı olarak değişir.

Sabit dengeleme metodu B+2R

Adım uzunluğunu ifade eder. Burada B basamak genişliğini, R rıht yüksekliğini temsil eder. B ya da R değiştiğinde otomatik değişir.

Lineer dengeleme metodu B-R

Rahatlığı ifade eder. B basamak genişliği, R rıht yüksekliğidir. B ya da R değiştiğinde otomatik değişir.

Nonlineer dengeleme metodu B+R

Güvenliği ifade eder. B basamak genişliği, R rıht yüksekliğidir. B ya da R değiştiğinde otomatik değişir.

Dengeleme Metotları

Sabit dengeleme metodu B+2R

Lineer dengeleme metodu B-R

Nonlineer dengeleme metodu B+R

Dengeleme Örnekleri

Bütün basamaklar dengelendiğinde

Başlangıçtaki dengelenmemiş basamak adedi 6 olduğunda

Bitişteki dengelenmemiş basamak adedi 1 olduğunda


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2094006605