Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Döner merdivenlerde basamaklar otomatik olarak dengelenir. Dengeleme metodu olarak üç metot mevcuttur. Bunlardan istediğinizi seçebilirsinizBu üç metottan biri seçilir. Bunlar Sabit, Lineer ve Nonlineer dengeleme metotlarıdır. Dengelemeler seçilen metoda göre yapılır ve , anında merdivenin 2B ve 3B görüntülerine yansır.

Başlangıç ve bitişlerde istediğiniz , istenilen kadar basamak sayısını sayısı dengeleme dışında tutarak tutularak düz hale getirebilirsinizgetirilir.

Dengeleme Ayarlarının Yeri

...

Bütün basamaklar dengelendiğinde

Başlangıçtaki dengelenmemiş basamak adedi 6 olduğunda

Bitişteki dengelenmemiş basamak adedi 1 olduğunda

...