Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deprem yükü içeren yükleme kombinasyonlarının tamamı için TBDY Denklem 7.10 'daki kontrol yapılmaktadır. Ancak deprem yükü içermeyen ve gevrek göçmenin engellenmesi için kesme kuvvetinin üst limiti olarak TS500 Denklem 8.7 kullanılmaktadır.

...