Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kolon komutuyla, betonarme tasarıma ait betonarme kolonlar oluşturulur.

Kolon Komutunun Yeri

Mimari Programda

...

İşlem adımı

Kolon toolbarından kolon tipinin seçilmesi

Kolon toolbarından kaçıklık tipinin seçilmesi - aşağıdan yukarıya; köşeye yanaşık, kenara ortadan yanaşık, ortalanmış, varsayılan kaçıklıklı

Farenin sol tuşu tıklanarak kolon öngörüntüsünün sabitlenmesi

Kolon boyutlarının değiştirilmesi

Fare hareket ettirilerek kolonun döndürülmesi

Boşluk tuşuna basılarak kolonun simetrisinin alınması

Shift tuşuna basılarak kolonunuzu yalnız 0 ya da 90 derece açılarda çizilmesi

Farenin sol tuşu tıklanarak kolonun oluşturulması

...