Kolon Trimleme

Kolon Trimle komutu betonarme kolon kenarlarını deforme etmek için kullanılır. Dikdörtgen ve poligon kolonlarda geçerlidir. Daire kolonlarda kullanılmaz. Bu yöntemle poligon kolonların boyutları da rahatlıkla değiştirilir. Kolon trimle komutu ile trimlenen bir dikdörtgen kolon, dikdörtgen kolon özelliğini kaybeder ve poligon kolon sınıfına girer.

Betonarme kolonu kirişe uzatmak için de kolon trimle komutu kullanılır.

Kolon Trimle Komutunun Yeri

Ribbon menüde Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca fareyi kolon üzerine getirilip sağ tuşuna tıklanarak açılan menüden de ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kolonunuzu seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan listeden Kolon Trimle satırını tıklayın.

  • Kolonunuzun değişmesini istediğiniz kenarına tıklayın.

  • Programın referans alacağı, açılı gelen kirişinizin dış kenarını seçin. Program seçtiğiniz kiriş kenarını referans alacaktır.

  • Kolonunuz seçtiğiniz kiriş kenarına uyumlu şekillenecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Trimlenmeden önce kolon

Trimlenerek değişecek kolon kenarının seçilmesi

Referans olarak açıl kirişin dış kenarının seçilmesi

Kolonun trimlenmesi


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/837191985