Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tablo 3.4(c) 'ye göre DTS=1,2,3,3a,4,4a ve BYS≥2 olan mevcut binaların DD-2 deprem yer hareketi etkisi altında performans hedefi Kontrollü Hasar (KH) olacak şekilde ŞGDT yaklaşımı uygulanacaktır. Benzer şekilde İleri performans hedefi olarak tanımlanan DTS=1a,2a ve BYS≥2 olan mevcut binalarda, DD-1 deprem yer hareketi etkisi altında performans hedefi Kontrollü Hasar (KH) ve DD-3 deprem yer hareketi etkisi altında performans hedefi Sınırlı Hasar (SH) olacak şekilde ŞGDT yaklaşımı uygulanacaktır.

...

Sonraki Konu

Deprem Etkisi