Performans Hedefleri

SİMGELER

BYS = Bina yükseklik sınıfı
DTS = Deprem tasarım sınıfı
DD-1 = 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-3 = 50 yılda aşılma olasılığı %50 (tekrarlanma periyodu 72 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-4 = 50 yılda aşılma olasılığı %68 (tekrarlanma periyodu 43 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
I = Bina önem katsayısı


TBDY Bölüm 5.1.3. Performans Hedefleri

5.1.3.1 – Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım – ŞGDT kapsamında Bölüm 13 ’te açıklanan Yüksek Binalar’ın tasarımında ve Bölüm 15 ’te açıklanan Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi’nde esas alınacak performans hedefleri Tablo 3.4 ’te, Bölüm 14’ te açıklanan Deprem Yalıtımlı Binalar’ın tasarımında esas alınacak performans hedefleri ise Tablo 3.5 ’te tanımlanmıştır.

5.1.3.2 – Tablo 3.4(a) ’ya göre Deprem Tasarım Sınıfı DTS=1a , DTS=2a ve Bina Yükseklik Sınıfı BYS=2, BYS=3 olan binalarda;

(a) DD-2 deprem yer hareketinin etkisi altında I =1.5 alınarak Bölüm 4 ’teki DGT hesap esasları ile yapılan tasarım bir ön tasarım olarak gözönüne alınacaktır.

(b) Ön tasarımı yapılan bina taşıyıcı sistemi bu kez DD-1 deprem yer hareketinin etkisi altında Tablo 3.4(a) ’da İleri Performans Hedefi olarak tanımlanan Kontrollü Hasar (KH) performans hedefini ve ayrıca DD-3 deprem yer hareketi altında Sınırlı Hasar (SH) performans hedefini sağlamak üzere bu Bölüme göre Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile değerlendirilecek ve gerekli olması durumunda tasarım iyileştirilecektir.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/855737025