Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tanımlanan sabit ve hareketli yük etkisindeki yapının sonlu elemanların düğüm noktalarında oluşan kütleler yukarıdaki şartlara uygun olacak şekilde otomatik olarak hesaplanmaktadır. Aşağıdaki şekilde çubuk ve kabuk elemanlardan oluşan bir sistemin sonlu eleman düğüm noktaları gösterilmiştir. Yukarıdaki kriterlere göre hesaplanan kütleler bu düğüm noktalarına tanımlanmaktadır. Bu durumda tekil kütleler çubuk elemanların iki ucunda bulunan düğüm noktalarına ve kabuk elemanların dört ucunda bulunan düğüm noktalarına sabit ve hareketli yük etkileri dikkate alınacak şekilde otomatik olarak tanımlanır.

...

Sonraki Konu

İtme Yöntemleri