İtme Yöntemleri

5.6.1. İtme Yöntemleri

5.6.1.1 – Bu Yönetmelik kapsamında, 5.6.2 ila 5.6.5 ’de açıklanan Tek Modlu İtme Yöntemleri ve 5.6.6 ’da tanımlanan Çok Modlu İtme Yöntemleri doğrusal olmayan deprem hesabında kullanılabilir.

5.6.1.2 – Tüm doğrusal olmayan yöntemlerde olduğu üzere hesabın başlangıç adımında (0’ıncı adımında), 5.2.2.2 ’de belirtildiği üzere deprem dışı yüklemeler altında doğrusal olmayan artımsal statik hesap yapılır. Bu hesaptan elde edilen iç kuvvetler ve şekildeğiştirmeler, deprem hesabında başlangıç değerleri olarak gözönüne alınacaktır. Yeni yapılan binalarda düşey yüklerden meydana gelen doğrusal olmayan şekildeğiştirmelere izin verilmez.

5.6.1.3 – İtme Yöntemleri ile yapılan hesap sonucunda elde edilen sünek davranışa karşı gelen değerlendirmeye esas plastik şekildeğiştirmeler (örneğin plastik dönmeler) ile sünek olmayan (gevrek) davranışa karşı gelen iç kuvvetler, seçilen performans düzeyi için izin verilen sınır değerlerle karşılaştırılarak şekildeğiştirmeye göre değerlendirme tamamlanır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1360396550