Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Örneğin S420 kalitesindeki bir donatı için karakteristik akma dayanımı fyk = 420 MPa dır. Eğer bu donatı mevcut bir yapı için ŞGDT yaklaşımında kullanılacak olursa ve bilgi düzeyi “kapsamlı” olarak seçilmiş ise plastik mafsal tanımlanırken kullanılan donatı akma gerilmesi fsy=fyk=420 MPa değeridir. Ancak yeni yapılacak bir yapıda ŞGDT yaklaşımı kullanılacak olursa plastik mafsal tanımlanırken kullanılan donatı akma gerilmesi fsy=1.2fyk=504 MPa değeridir.

...