Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Parametrik Tarama, aralıklı çizgilerin kesiştirildiği tarama tipidir. Çizgiler arası mesafe, açı ve tarama global açısı ayarlanır.

Parametrik Tarama Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi Tarama başlığı altından ulaşabilirsiniz.

...

Statik Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi Tarama başlığı altından ulaşabilirsiniz.

...

Tarama Toolbarı

...

İkonlar

Parametrik tarama

Parametrik tarama çizmek için tıklanır.

Tanımlı tarama

Tanımlı tarama çizmek için tıklanır.

Bitmap tarama

Bitmap tarama çizmek için tıklanır.

Tarama boşluğu

Tarama objesinde boşluk açmak için kullanılır.

Kullanıcı tanımlı tarama oluştur

Çizilen ilkel objelerden tarama stili oluşturur.

Tarama referans noktası tanımla

Tarama referans noktasını değiştirir.

Nokta ekle

Tarama için yeni bir nokta ekler.

Nokta sil

Taramada mevcut bir noktayı siler.

Otomatik tarama

Kapalı alana taramayı kenarlarını dolaşmadan otomatik oluşturur.

Tarama boşluğu bul

Otomatik tarama modundayken iç içe kapalı iki alandan dıştaki alana tarama oluştururken, içteki alanı boşluk olarak bırakır.

Kenarlarda çizgi çiz

Tarama kenarlarında çizgi çizer.

Ayarlar

Tarama ayarları diyaloğu açılır.

İşlem Adımları

Tarama oluşturmak için;

  • Ribbon menüde Parametrik Tarama ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile tıklayarak kapalı bir poligon oluşturun.

  • Poligonu kapattığınızda tarama oluşacaktır.

İşlem adımı

Tarama için oluşturulmak istenen kapalı poligonun ilk noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun ikinci noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun üçüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun dördüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun son noktasının belirlenmesi

Parametrik taramanın oluşması

Parametrik Tarama Ayarları Diyaloğunun Yeri

Parametrik Tarama Komutu Ayarları

Parametrik Tarama komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Tarama yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar çizeceğiniz taramalar için geçerli olacaktır.

...

Parametrik Tarama Objesi Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz taramayı seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın. Yaptığınız ayarlar seçtiğiniz taramaya uygulanacaktır.

...

Parametrik Tarama Ayarları

...

Özellikler

Renk

Tarama rengini belirler. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Tarama açısı

Taramanın açısı girilir. Taramalar girilen eğimde çizilirler.

Ofset mesafesi

Ofset mesafesi taramayı tarifli sınırlar dışına taşırmak ya da tanımlı sınırlardan içeriye çekmek için kullanılır.

Yatay açı

Yatay çizgiler buraya girilen açı değerine göre çizilirler. Açı 90o derece olduğu zaman, yatay ve düşey çizgiler birbirleri ile dik kesiştirilerek parametrik tarama oluşturulur.

Yatay tarama aralığı

Yatay tarama çizgileri arasındaki mesafe. Bu çizgiler her zaman yatay olarak çizilir. Açıları tarama açısı değiştirilirse değişir.

Dikey tarama aralığı

Dikey tarama çizgileri arasındaki mesafe. Bu çizgilerin yatay tarama çizgileri ile arasındaki açı bu bölümdeki açı parametresi ile belirlenir.

Tarama önizlemesi

Taramanın önizlemesi ekranda yer alır. Diyalogda yapılan ayarlar eşzamanlı önizleme ekranına yansır.

...