Tanımlı Tarama

Farklı desenler tanımlı tarama komutuyla tanımlanır. ideCAD’de çok sayıda hazır tarama tipi vardır. Yeni tarama tipleri de eklenir.

Tanımlı Tarama Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi Tarama başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi Tarama başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Tarama Toolbarı

İkonlar

İkonlar

Parametrik tarama

Parametrik tarama çizmek için tıklanır.

Tanımlı tarama

Tanımlı tarama çizmek için tıklanır.

Bitmap tarama

Bitmap tarama çizmek için tıklanır.

Tarama boşluğu

Tarama objesinde boşluk açmak için kullanılır.

Kullanıcı tanımlı tarama oluştur

Çizilen ilkel objelerden tarama stili oluşturur.

Tarama referans noktası tanımla

Tarama referans noktasını değiştirir.

Nokta ekle

Tarama için yeni bir nokta ekler.

Nokta sil

Taramada mevcut bir noktayı siler.

Otomatik tarama

Kapalı alana taramayı kenarlarını dolaşmadan otomatik oluşturur.

Tarama boşluğu bul

Otomatik tarama modundayken iç içe kapalı iki alandan dıştaki alana tarama oluştururken, içteki alanı boşluk olarak bırakır.

Kenarlarda çizgi çiz

Tarama kenarlarında çizgi çizer.

Ayarlar

Tarama ayarları diyaloğu açılır.

İşlem Adımları

Tarama oluşturmak için;

  • Ribbon menüde Tanımlı Tarama ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile tıklayarak kapalı bir poligon oluşturun.

  • Poligonu kapattığınızda tarama oluşacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Tarama için oluşturulmak istenen kapalı poligonun ilk noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun ikinci noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun üçüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun dördüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun son noktasının belirlenmesi

Tanımlı taramanın oluşması

Tanımlı Tarama Ayarları Diyaloğunun Yeri

Tanımlı Tarama Komutu Ayarları

Tanımlı Tarama komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Tarama yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar çizeceğiniz taramalar için geçerli olacaktır.

 

Tanımlı Tarama Objesi Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz taramayı seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın. Yaptığınız ayarlar seçtiğiniz taramaya uygulanacaktır.

Tanımlı Tarama Ayarları

Özellikler

Özellikler

Renk

Tarama rengini belirler. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Tarama açısı

Taramanın açısı girilir. Taramalar girilen eğimde çizilirler.

Ofset mesafesi

Ofset mesafesi taramayı tarifli sınırlar dışına taşırmak ya da tanımlı sınırlardan içeriye çekmek için kullanılır.

Oran

Tanımlı taramanın boyutunu ayarlamak için kullanılır. 1 girilirse tarama özgün boyutlarında çizilir. 1’den küçük değerler tarama boyutunu küçültür, 1’den büyük değerler ise büyütür.

Tarama önizlemesi

Taramanın önizlemesi ekranda yer alır. Diyalogda yapılan ayarlar eşzamanlı önizleme ekranına yansır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947291081