Kubbe Betonarme Tasarım

Kubbe betonarme tasarım sonuçları ve kubbeye ilişkin yetersizlik durumları Kubbe Betonarme diyaloğunda gösterilir. Kubbe Betonarme diyaloğunda donatı sonuçları verilir.

Kubbe Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Kubbe komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kubbe Beton

Özellikler

Özellikler

DS

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatı sabitlenir.

Poz

Kubbenin plandaki adıdır. (D01, D02, D012 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  D09(M) gibi..

Kat

Kubbenin bulunduğu katın adıdır.

Yön 1 (üst)

Kubbede yön 1 (üst)'e yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Yön 1 (alt)

Kubbede yön 1 (alt)'a yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Yön 2 (üst)

Kubbede yön 2 (üst)'e yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Yön 2 (alt)

Kubbede yön 2 (alt)'a yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323925806