Kubbe Betonarme Tasarım

Kubbe betonarme tasarım sonuçları ve kubbeye ilişkin yetersizlik durumları Kubbe Betonarme diyaloğunda gösterilir. Kubbe Betonarme diyaloğunda donatı sonuçları verilir.

Kubbe Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Kubbe komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kubbe Beton

image-20240524-121159.png

Özellikler

Özellikler

DS

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatı sabitlenir.

İsim

Kubbenin plandaki adıdır. (D01, D02, D012 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  D09(M) gibi..

Kat

Kubbenin bulunduğu katın adıdır.

Ger. As/ Yön 1 - üst

Kubbede üst 1 yönü için hesaplanan gerekli donatı alanıdır.

Yön 1 (üst)

Kubbede yön 1 (üst)'e yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Ger. As/ Yön 1 - alt

Kubbede alt 1 yönü için hesaplanan gerekli donatı alanıdır.

Yön 1 (alt)

Kubbede yön 1 (alt)'a yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Ger. As/ Yön 2 - üst

Kubbede üst 2 yönü için hesaplanan gerekli donatı alanıdır.

Yön 2 (üst)

Kubbede yön 2 (üst)'e yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Ger. As/ Yön 2 - alt

Kubbede alt 2 yönü için hesaplanan gerekli donatı alanıdır.

Yön 2 (alt)

Kubbede yön 2 (alt)'a yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323925806