Kubbe - Tonoz Betonarme Tasarım Parametreleri

Kubbe ve Tonoz Parametreleri komutu ile Betonarme Kubbe ve Tonoz Tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, maksimum ve minimum donatı oranı vb. parametreler Kubbe ve Tonoz parametreleri penceresinden belirlenir.

Kubbe ve Tonoz Parametreleri Diyaloğunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tasarım Parametreleri başlığı altından Kubbe ve Tonoz Parametreleri komutuna tıklayarak Kubbe ve Tonoz Parametreleri diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

Kubbe ve Tonoz Parametreleri

Betonarme tasarımda ve donatı yerleştirilmesi aşamasında hangi kriterlere uyulacağı parametreler ile belirlenir.

Özellikler

Özellikler

Beton örtüsü

Kubbe - tonoz çekme donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. pursantaj

Kubbe veya tonozda konulacak donatının minimum değerini belirleyen orandır. Kubbe veya tonoza konulacak donatı bu alandan az olmayacak şekilde seçilir.

Min. donatı aralığı

 Kubbe ve tonozlarda donatı seçilirken, bu parametre dikkate alınır. İki donatı arasındaki mesafe minimum donatı aralığından az kalırsa donatı çapı arttırılır.

Maks. donatı aralığı

İki donatı arasındaki mesafe bu parametrede yazılan değerden fazla olamaz.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1338245275