Merdiven Betonarme Tasarım

Merdiven betonarme tasarım sonuçları ve merdivenlere ilişkin yetersizlik durumları Merdiven Betonarme diyaloğunda gösterilir. Merdiven Betonarme diyaloğunda düz ve ilave donatı sonuçları verilir.

Merdiven Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Merdiven Donatıları komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Merdiven Hesapları Sekmesi

image-20240524-115303.png

Özellikler

Özellikler

DS

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatılar sabitlenir.

İsim

Merdivenin olan görünen adıdır.

Kat

Merdivenin bulunduğu katın adıdır.

N

Merdivende kıvrımlı kol ve sahanlık bölgeleri olmak üzere ilgili bölgelerde tanımlanan hesap akslarının numarasıdır.

Sol ilave

İlgili hesap aksında, sol mesnet kesitinin üstünde hesaplanan ilave donatısının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Altta düz

İlgili hesap aksında, kesitin altında bulunan donatının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Üstte düz

İlgili hesap aksında, kesitin üstünde bulunan donatının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Sağ ilave

İlgili hesap aksında, sağ mesnet kesitinin üstünde hesaplanan ilave donatısının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.

Merdiven şematik çizimi

Sol (üstte)

İncelenen betonarme hesap aksı için döşemenin sol mesnetine ait kesitin üst kısmını tanımlar.

Açıklık (altta)

İncelenen betonarme hesap aksında döşeme açıklığındaki kesitin alt kısmını tanımlar.

Açıklık (üstte)

İncelenen betonarme hesap aksında döşeme açıklığındaki kesitin üst kısmını tanımlar.

Sağ (üstte)

İncelenen betonarme hesap aksında döşemenin sağ mesnetine ait kesitin üst kısmını tanımlar.

Yük kombinasyon

Dizayn momentin bulunduğu kombinasyonun adıdır.

Tüm Katlar

Kirişleri tüm kat boyunca ekranda listeler.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323827546