Kazık Temel Betonarme Tasarım

Kazık temel betonarme tasarım sonuçları ve kazık temellere ilişkin yetersizlik durumları Kazık Betonarme diyaloğunda gösterilir. Kazık Betonarme diyaloğunda enine ve boyuna donatı sonuçları, tasarım iç kuvvet sonuçları verilir.

Kazık Temel Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Kazık komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kazık Temel Betonarme Diyaloğu Genel Özellikler

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Pozu formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

 

Örneğin Zemin Kat, KZ01

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Kazıklar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

DS

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatı sabitlenir.

Poz

Kazık temelin plandaki adıdır. (KZ1, KZ2, KZ12 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  KZ11(M) gibi..

Çap

Kazık temelin çapıdır.

Yükseklik

Kazık temelin yüksekliğidir.

Boyuna

Kazık temelin boyuna yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Spiral

Kazık temele spiralolarak yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Purs.

Toplam boyuna donatı miktarının kazık temel alanına yüzde orandır. (Purs = 100* ToplamAs/KazıkTemelAlanı)

S.G.Purs.

Dizayn tesirlerden hesaplanan donatı miktarının kazık temel alanına yüzde oranıdır. S.G.Pursantaj = 100* HesapAs/KazıkTemelAlanı

Detaylar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Kuvvetler tablosu

Yük: İlgili yükleme veya yük kombinasyonlarının adıdır.
i: Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.
j: Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.
N: Elemanın eksenel kuvvetidir
V2, V3:  Elemanın 2 ve 3 yönündeki kesme kuvvetleridir.
T: Elemanın burulma momentidir.
M2: Elemanın 2 (minör) yönündeki eğilme momentidir.
M3: Elemanın 3 (majör) yönündeki eğilme momentidir.

Tasarım sonuçları

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmış, bu nedenle değişime uğramış ve dizayna giden uç kuvvetlerini gösterir. Ayrıca kullanılan değerler kalınlaştırılarak gösterilir. Uç kuvvetleri eleman lokal eksenlerinde hesaplanan değerlerdir.

Ham sonuçlar

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmamış ham uç kuvvetlerini gösterir. Uç kuvvetleri eleman lokal eksenlerindeki etkilerdir.

Global sonuçlar

Analiz sonrasında yönetmelik koşulları uygulanmamış uç kuvvetlerin global koordinatlardaki değerlerdir.

Sonuçları ayrı ayrı göster

4 modal analiz durumu için her deprem yüklemeli kombinasyondan 4 farklı sonuç elde edilir. Her modal durum için elde edilen değerlerin tek tek gösterilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

En büyük sonuçları göster

4 ayrı modal durum için her yük kombinasyonundan elde edilen 4 farklı sonucun en büyük değerleri tabloda gösterilir.

Dizayn: Kazık temel donatı hesabında kullanılan kombinasyonun adıdır.
M3 (majör): Kazık temel donatı hesabında kullanılan kombinasyonunun 3 eksenindeki moment değeridir.
M2 (minör): Kazık temel donatı hesabında kullanılan kombinasyonunun 2 eksenindeki moment değeridir.
F1 (eksenel): Kazık temel donatı hesabında kullanılan kombinasyonunun normal kuvvet değeridir.

Vd

Vd: Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvvetidir.

Vmax

Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvvetidir.
Vmaks= 0.22 fcd bw d
Ve <= Vmaks veya Ve<=Vr olmalıdır, aksi durumda kesit yetersizdir. Bu durumda söz konusu kiriş için kesit yetersiz uyarısı verilecektir.

Vc

Beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir.
Ve - Vdy >= 0.5 Vd ise Vc=0 alınır.
Aksi durumda, Vc= 0.8 Vcr hesaplanır.

Vw

Kesme donatısının kesme dayanımına katkısıdır.
Vw= (Asw/s)  * fywd * d

Vr

Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvveti değeridir. Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvveti Ve'nin Vr'yi aşmasına izin verilmez.
Vr= Vc + Vw
Pilyenin kesme kuvvetine katkısı hiç zaman kesme hesabına katılmaz.

Yükleme

Ve değerini veren yükleme kombinasyonun adıdır.

asw/s (hesaplanan - gereken - mevcut)

 

Kesme kuvveti hesabı sonucunda sıklaştırma bölgesi için bulunan tek kollu etriyenin 1 metresindeki alanıdır. Ve hesaplanır.
Ve = Vdy ± ( Mpi + Mpj )  /  ln
Ve>Vmaks veya Ve>Vr ise kesit yetersizdir.
Ve= (Asw/s)*fywd*d + 0.8 Vc formülünden Asw/s hesaplanır. S, 1 metre kabul edilir.
Ve - Vdy >= 0.5 Vd ise Vc=0 alınır.
Asw/s değerinin hiç bir durumda 0.3(fctd/fywd)*bw değerinden küçük olmasına izin verilmez.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323794717